Góp ý

BLS quốc tế nhằm mục đích cung cấp dịch vụ cạnh tranh và hiệu quả nhất cho khách hàng của mình. Nếu có phản hồi / khiếu nại về các dịch vụ tại bất kỳ tới BLS Netherlands Application Centers, người nộp đơn có thể gửi email về blsindianlvietnam@gmail.com. Mẫu phản hồi của người nộp đơn như sau: