Cách Đăng Ký

Kính gửi ứng viên,
Xin được thông báo rằng  văn phòng của chúng tôi ở Rotterdam và Amsterdam sẽ chỉ làm việc khi có cuộc hẹn.Vì vậy bạn có thể ghé thăm trang web của chúng tôi để sắp xếp cuộc hẹn: www.blsindia-nl.com

Quy trình xin visa Ấn Độ

+ Xác định Trung tâm Ứng dụng dựa trên vị trí hiện tại của bạn.
+ Hoàn thành mẫu đơn đăng ký trực tuyến (IVFRT) trước khi đến Trung tâm tiếp nhận hồ Hồ sơ xin thị thực Ấn Độ.
+ In và ký mẫu đơn đã điền.
+ Dán các bức ảnh theo yêu cầu
+ Xem tất cả các mẫu đơn hỗ trợ, tài liệu và lệ phí cho loại thị thực của bạn và đính kèm với mẫu đơn của bạn.
+ Truy cập trung tâm ứng dụng BLS với đơn xin thị thực hoàn chỉnh, hộ chiếu và các giấy tờ cần thiết.
+ Thanh toán có thể được thực hiện bằng cách làm theo các phương pháp. Để biết về lệ phí và lệ phí thị thực, vào Loại Visa và Yêu cầu bằng thẻ ghi nợ, tiền mặt hay chuyển khoản

Lưu ý: Việc xin cấp thị thực không có nghĩa là đã được cấp thị thực. Hãy điền đủ thông tin chi tiết về kế hoạch đi du lịch của bạn cho phù hợp.

Bằng Bưu điện

Bước 1

+ Xác định Trung tâm Ứng dụng dựa trên vị trí hiện tại của bạn.
+ Hoàn thành mẫu đơn đăng ký trực tuyến (IVFRT) trước khi đến Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Ấn Độ.
+ In và ký mẫu đơn đã điền.
+ Dán các bức ảnh theo các thông số kỹ thuật. Để xem thông số kỹ thuật ảnh nhấp vào đây.
+ Để xem tất cả các mẫu đơn hỗ trợ, tài liệu và lệ phí cho loại thị thực của bạn và đính kèm với mẫu đơn của bạn.

Lưu ý:
Việc xin cấp thị thực không có nghĩa là cấp thị thực. Hãy làm kế hoạch đi du lịch của bạn cho phù hợp.
Vui lòng cho phép BLS Office 4-5 ngày làm việc để xử lý hồ sơ của bạn và tình trạng sẽ được hiển thị trên trang web khi đơn đăng ký nhận được tại văn phòng của chúng tôi.

Bước 2
Đính kèm “Biên lai thanh toán trực tuyến” (Lệ phí Visa (tùy thuộc vào loại thị thực + phí dịch vụ BLS / mỗi đơn) và gửi mẫu đơn của bạn đã hoàn thành về mọi mặt cùng với các tài liệu hỗ trợ theo thẩm quyền lãnh sự được đề cập dưới đây:

+ Văn phòng AMSTERDAM :Weesperstraat 392, 1018 DN Amsterdam
+ Văn phòng ROTTERDAM: Phòng 437, Trung tâm Thương mại Thế giới Beursplein
3001 DARotterdam
+ Văn phòng HAGUE: Laan van Meerdervoort 51, 2517AE Den Haag
+ Văn phòng Việt Nam:

Xin lưu ý:

+ Phí xử lý / lệ phí không được hoàn lại và không thể chuyển nhượng.
+ Đơn không đầy đủ sẽ bị trả lại hoặc sẽ bị giữ lại. Việc xử lý sẽ chỉ bắt đầu khi mẫu đơn đã hoàn thành cùng với lệ phí thích hợp.
+ Để thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với (các) mẫu đơn trực tuyến của bạn, bạn được yêu cầu điền vào biểu mẫu một lần nữa.
+ Thông tin được cung cấp trong biểu mẫu sẽ được in trên hộ chiếu. Do đó, hãy cẩn thận điền vào biểu mẫu và tránh bất kỳ sai sót nào.
+ Sử dụng mực bóng màu đen / xanh chỉ để chữ ký.
+ Điều chỉnh thông tin để phù hợp với số hộp đã cho.
+ Không viết bất cứ điều gì bên ngoài hộp.
+ Ứng dụng không đầy đủ sẽ không được chấp nhận.

Đối với tất cả các truy vấn của bạn xin vui lòng gửi cho chúng tôi một email tại [email protected]